Може ли емоцията на човек да бъде изчислена

Време за четене на статията: 5 мин.

Какво е музика?

Една картина, нарисувана от звуци. Ето така бих описал музиката! Тя притежава изключителната сила да създава атмосфера, да ни кара да се отпуснем, защото чрез нейното благотворно действие може да преборим проблемите в живота и да се справим с налегналите ни тъжни мисли. Тя ни съпътства през целия ни житейски път, независимо дали работим, спортуваме, почиваме тя е винаги до нас и всеки един в даден момент е почувствал нуждата от музика, за да изпита нейното благотворно въздействие и влияние.

Музиката като изкуство дава възможността на всеки един от нас да изгражда индивидуални образи във въображението, когато я слуша. Музиката, докосвайки душата ни, е целебно средство за сетивата. Доказано е, че музиката притежава лечебни свойства и е в състояние да прочисти духа и тялото от болести.

Точните науки

Математиката и физиката – две точни науки, от които някои хора се плашат, а други мразят. Никоя друга наука не е оставила с влиянието си такъв силен отпечатък върху техниката и индустрията в нашия свят, какъвто е оставила физиката. Нашите представи за света като цяло се основават на резултати от физични опити, защото физиката се опитва да разбере природни феномени чрез количествено наблюдение и да ги опише с помощта на математически модели и теории. Докато експерименталната физика е специализирана върху измервания, теоретичната физика се посвещава на създаването на модели и теории. Интензивното съчетание на двете науки от край време се опитва да разбере и изчисли с точност способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и какво чувства, като обединява това и го нарича изкуствен интелект. А теорията на изкуствения интелект се основава на хипотезата, че основно човешко качество като интелигентността, може да бъде толкова точно описано, че да бъде симулирано от машина.

Всичко, което ни заобикаля, е математика и физика, или поне така твърдят учените. Но може ли всичко да бъде описано чрез тях? Може ли човешката душа да бъде изчислена? Хората на точните науки биха подкрепили твърдението, че всяко едно явление в природата, всяка една реалност може, в това число и музиката. Нека разгледаме за пример едно музикално изпълнение. От една страна всеки един тон може да бъде математически репрезентиран, всяка една вибрация може да бъде измерена и възпроизведена. Но от друга страна изпълнението на едно музикално произведение е винаги уникално само по себе си и в момента на възпроизвеждането математиката и/или физиката може да се окажат неспособни да изчислят емоцията на човек при просвирването на това произведение. Били било погрешно да се твърди, че едно математическо изчисление може да отговаря на реалността в този момент? За музикантите музиката не подлежи на изчисления. За тях човешката душа е понятие, което отговаря на съвършенството. Тя е по-съвършена от всяка наука. Защото душата не може да бъде изчислена или обяснена, но може да бъде изразена, и именно тя прави изкуството вълнуващо и самото изпълнение толкова уникално и неповторимо.

Но какво се случва, ако едно музикално произведение бива изсвирено по друг начин, с малка разлика? Това били било друго изпълнение на същото това произведение? Или това са просто вариации? От гледна точка на музиканта вариациите са плод на динамика и именно това прави една песен произведение на изкуството. Ако тонът е друг или вибрацията е различна, това не води до фактически различия в самото произведение, но неговото възприемане вече би било друго. Интерпретацията не е въпрос на промени в нотния текст или ритъма. Защото едно музикално произведение изсвирено или една песен изпята от душа и сърце би била много по-сложна от едно математическо уравнение. Представете си само, че даден изпълнител изсвири нещо точно така, както е записано по ноти и не вложи никакво лично усещане в това изпълнение – т.е няма душа, няма динамика, няма емоция. Били ви харесало тази машинална репродукция без да усетите каквито и да е чувства, вложени от изпълнителя?

Но все пак говорейки за вариациите, то те са обект на математиката и могат да бъдат изчислени. Науката отдавна вече е установила, че ние далеч не сме създадени единствено и само от физическата обвивка, която ние наричаме тяло. Отдавна се говори за човешката душа като нещо, безкрайно сложно и трудно описуемо. На този етап, опирайки се на познатия ни научен фундамент към този момент това явление е трудно обяснимо за науката. Но използвайки същият този фундамент от науки, то най-вероятно бихме могли да измерим усещането и да го опишем, стига само да имаме под ръка подходящата измервателна апаратура, за да измерим нервните импулси на мозъка. Да, всичките тези химико-физични параметри на тялото могат да бъдат описани посредством математика. Нека не забравяме и факта, че всеки един тон е физически представен като опредена дължина на звуковата вълна, математически можем да измерим и други свойства на музикалния тон като височина, сила, трайност и техните трептения, амплитуди и количество време на звучене.

Но може ли всичко да се опише с дължина на вълната и скоростта на звука? Какво е суингиране и какво допринася то за развитието на едно по-естествено звучене в електронната музика можете да прочетете тук:

Секвенсърите от 80-те и техния принос в музиката

Можем ли с помощта на секвенсъра да изсвирим едно музикално произведение? Може би тази статия ще може да отговори от части на въпроса:

Насоки за създаване на реалистична MIDI дръм секция

И накрая…

Истината е, че всеки звук има своя математическа величина. Но една от най-важните му чисто човешки характеристики ще остане той да се интерпретира от самите нас като човешки същества и да премине през душата и сърцето. Това би направило звученето на едно музикално произведение уникално и неповторимо, включвайки в него чувствата на душата и изграждайки онези индивидуални образи на въображението, всеки път когато чуем дадена песен. Защото звуците, перфектно изсвирени, но лишени от чувства при самото изпълнение едва ли биха звучали добре. Математиката може да измери височината на звука, но как ще се измерят мисленето и чувствата на изпълнителя?

π = 22/7 = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494… изпълнена от машина това би била една перфектно възпроизведена кратка музикална пиеса, която ще пресъздаде нотите, но душата и емоциите не. Защото математиката може да измери височината на тона, но може ли да пресъздаде чувствата на изпълнителя? Оставам на вас да прецените и коментирате под статията.