Основи на синтеза – Какво е ADSR

Време за четене на статията: 4 мин.

Какво е ADSR и защо толкова често го виждаме насам-натам? С тази статия ще поставя началото на поредица статии и отделна категория в платформата. Постоянното добавяне на ново и все по-задълбочено съдържание ме накара да обърна поглед назад към по-базовите и основополагащи теоретични знания. Повечето от вас читателите са доста напред, но усещам нуждата да изясним някои концепции и термини за тези, които тепърва навлизат в сферата и търсят информация и знание.

От друга страна, много пъти са ме питали какво е ADSR. Следвайки мисълта “Няма глупав въпрос, има глупав отговор”, искам да запечатам един “не-глупав” отговор под формата на тази статия и съответно да насочвам вниманието на питащия към този материал.

Времето и физиката

Музиката и звукът, в чиито контекст ще разгледаме ADSR, се развиват във времето. За да имаме звук, трябва да са спазени няколко условия. От най-базовите е това времето да тече в определена посока. Друг начин за изразяване с думи на ADSR са т.нар. преходни процеси. Преходните процеси са случващи се и отразени от наблюдател промени в дадено състояние и/или параметър, които могат да бъдат разгледани като функция от времето.

ADSR

ADSR е абревиатура на Attack/Decay/Sustain и Release, а предните са и нейни фази. Целенасочената употреба на ADSR за контролиране на преходни процеси се нарича още обвиваща крива или ADSR обвиваща крива (на английски ADSR Envelope/ADSR Env). Не би имало по-объркващо нещо за един начинаещ от това просто да му преведем абревиатурата… Затова ще опитам по по-лесния начин и ще дам пример за всяка една фаза с ежедневни неща от бита. Времето, за което завира водата на котлона е Attack, или време на атака. Времето, за което водата спира да ври и достига стайната температура, след като махнем съда от котлона е Decay, или време на спадане. Sustain, или поддържане, е самата температура в стаята. Тук е време за една забележка – Sustain не е времева величина, а за разлика от останалите три е количествена. Release, или отпускане, е времето, за което водата ще достигне най-ниската възможна температура, след като я пратим в Космоса. Това не е особено конкретен пример, но ще видим защо по-нататък.

Преходни процеси

Е, какво пък толкова важно има… Ще започна от по-далеч. В една от първите лекции по синтез на звука, проф. д-р Симо Лазаров ни разказа за четирите основни качества на тона – височина, продължителност, тембър и амплитуда/сила. Това е съвсем базово схващане за съществуването на звук, но е добра отправна точка. ADSR обвиващите криви са много конкретно описание за това как един звук може да възникне, да се развие и да се движи във времето. Най-класическото проявление на ADSR обививаща крива е когато тя е назначена да контролирa крайния усилвател на синтезатора – VCA Env ADSR.

ADSR Envelope + клавиши

Когато свирим на синтезатор с клавиатура, ADSR обвиващата крива е “закачена” за клавишите и при всяко натискане започва поредно преминаване през фазите – Attack, Decay и Sustain. Release е времето, за което звукът престава да звучи след като сме отпуснали клавиша. Даденият пример е при ADSR крива за нивото на крайния усилвател. Разбира се, имаме възможност да използваме обвиващи криви и за параметри като Cutoff Frequency, например. И така при натискане на клавиш времето за атака е времето, за което филтърът ще се отвори до максимална стойност. Времето на Decay е времето, за което филтърът ще стигне до нивото на Sustain след като е минало времето на атака. Release е времето, за което филтърът напълно ще се затвори след като отпуснем клавиша. Досещате ли се какво ще стане, ако поставим обвиваща крива на Pan потенциометър?

Обвиващи криви на краен усилвател

Една от ролите на синтезаторите е да наподобяват звуците на акустични инструменти. За целта, освен тембър, много важна роля играе и наподобяването на процеса по възбуждане, произвеждане и развитие на звука от дадения инструмент. Чрез правилна настройка на ADSR обвиващи криви, приложени към крайния усилвател, може да постигнем звучност, наподобяваща всяка една от основните групи инструменти.

Перкусивни, струнни или духови

Възможно е да разграничим всяка една от групите спрямо преходните процеси при произвеждането на звук. Именно поради тази причина, когато синтезираме звук, ADSR кривите оказват много силно влияние на крайния резултат. Ако желаем да синтезираме инструмент от групата на ударните, можем да пробваме с много бърза атака, кратък decay, нулев или много нисък състейн и почти никакъв рилийз. Ако наподобяваме звук от духови инструменти, можем да опитаме с бърза атака, нисък decay, пълен състейн и много малко рилийз. Опциите са много и ще ви оставя сами да изпробвате различните комбинации.

DAHDSR криви

Освен стандартните ADSR криви, може да срещнете и обвиващи криви, които имат повече фази. Например Delay/Attack/Hold/Decay/Sustain/Release кривите. Те са една по-сложна разновидност с добавени фази на закъснение преди атаката и задържане след атаката и преди decay фазата. Съществуват и други вариации, но все пак темата е за обикновените ADSR криви, така че няма да се впускаме в повече детайли.

Източник на модулация

ADSR при iZotope Iris 2

По своята същност обвиващите криви са точно това – източници на модулация. При повечето модерни синтезатори имаме на разположение няколко независими обвиващи криви, които могат да контролират най-различни параметри на синтезатора. Например една за крайния усилвател, друга за режещата честота на филтъра, трета за резонанса на филтъра, и т.н. По този начин можем да постигнем развиващ се и постоянно променящ се звук.

Като за финал

Благодаря ви, че останахте до края на статията. Ще се радвам да споделите мнения в коментарите. Също така, ако имате предложения коя да е следващата тема в категория “Основи на синтеза”, ще се радваме да чуем и тях.

*Показаните ADSR криви в публикацията са от синтезаторите Massive, Element 2, Strobe 2, Iris 2.