Теория на музиката с TheoryBoard

Цялата музикална теория в едно

TheoryBoard ще побира в себе си цялата теория на музиката – или поне така твърдят създателите му. Той ще представлява миди-контролер, който ще помогне на хора дори и без никаква представа от звук, звукоред, основни степени,  цял тон и полутон, ритъм, такт или каквито и да е други основни елементи от музикалната теория да творят музика.

Еволюция в миди-контролерите

Разработчиците твърдят, че това ще е еволюция в миди-контролерите. Иновативното оформление ще позволява на потребителя достъп до един нов начин за възприемане на музиката, което ще направи TheoryBoard изключително приятен и интуитивен при създаването на композиция. Чрез сливането на цветовете и звука TheoryBoard ще осигурява синтетично преживяване за всеки, който взаимодейства с продукта. Диатоничните скали,  акордите и корелациите между тях ще биват изобразени чрез цвят, даващ на потребителя предимството за визуален ориентир по време на възпроизвеждане. Когато потребителят избира скала, той ще има пълен достъп до всяка нота и всеки възможен акорд в тази скала. Така ще бъде премахнато всякакво съмнение относно това, което може или не може да се използва, съответно изсвири. TheoryBoard ще е за всеки, който се интересува от композиране на музика, независимо дали е напълно начинаещ, който би могъл да повиши знанията си в областта на музикалната теория, или пък напреднал, който би могъл да го използва в търсене на ново вдъхновение.

Повече за проекта можете да намерите тук.