Dehumaniser II от Krotos Audio

Време за четене на статията: 2 мин.

Dehumaniser II от Krotos Audio е софтуер за обработка на аудио сигнали с цел създаване на звуци от чудовищни създания. По-конкретно, това е вокален процесор, който ни позволява ефикасно и в реално време да създаваме чудати, плашещи или магически звуци от входен сигнал на човешки глас. Dehumaniser II намира приложението си в саунд дизайна за видео игри, филми и креативна музикална продукция. С негова помощ създаваме гласове на извънземни, роботи, демони, магически създания, гноми и какво ли още не.

Dehumaniser е под формата на плъгин и е конструиран на модулен принцип. Общият брой процесиращи модули са десет и можем да ги навързваме свободно и по наше желание. Интересното звучене се получава от различни комбинации и комутации от модулите Ring Modulator, Flanger/Chorus, Pitch Shifter, Delay Pitch Shift, Noise Generator, Spectral Shifting, Scrubbing Convolution, Granular, Sample Trigger и Vocoder.

Интерфейс

Интерфейсът е свободен и просторен. Въпреки многото настройки, разположението е прегледно и не натоварва очите. Моделът е drag’n’drop и можем да разделим прозореца на три главни части – лента с настройки и банка с модули, главен прозорец за редене на модули и поле за фини настройки.

Горната лента с настройки съдържа търсачката на присети, бутони за запаметяване и извикване на присети и меню с допълнителни настройки. От банката с модули можем да ползваме всеки модул по максимум два пъти.

Сигналният поток тече от ляво надясно, модулите се свързват с виртуални кабели и имаме гъвкави опции. Позиционирането им става с drag’n’drop, а при селектиране на всеки отделен модул в полето за фините настройките се появяват всички негови параметри. Когато нямаме селектиран модул виждаме софтуерен миксер, с който можем да регулираме нивата на всеки отделен сегмент. Можем да солираме, mute-ваме и bypass-ваме всеки модул.

Модули

Те са общо десет на брой, но истинската им сила е в нареждането и получаващите се вариации, които са безброй. Всеки модул разполага със собствен гейт, еквалайзер и лимитер. Всеки един модул получава сигнал само от едно място, но може да изпраща до много други. За всеки изход е наличен отделен ниворегулатор. По-подробна информация за всички модули може да намерите в ръководството за употреба, но като цяло ефектите са разделени времево-базирани, модулационни и pitch shifer-и.

Приложение

Както споменах по-горе, Dehumaniser 2 намира приложението си при изготвяне на саунд дизайн за игри, филми и музикална продукция. Ниската му латенция позволява работата в близко до реалното време, което е удобно при директно прослушване на сигнала. Това е много полезно, когато работим с аудио по картина или анимация.

Финално

Dehumaniser 2 е наличен като VST/AU/AAX плъгин и е на цена от £334.80 в онлайн магазина на Krotos Audio. Предвидена е и безплатна тестова версия за всички, които искат да се запознаят с възможностите му.