Да бъдем майстори в това, което правим

Време за четене на статията: 7 мин.

На всички ни е пределно ясно, че за да придобием умения в дадена област ни трябват часове усилена практика. Всяка човешка дейност, усилие или професия включва овладяването на определени умения, и то такива, които могат да се приложат на практика. Защото придобиването на каквото и да е било умение включва естествен обучителен процес, хармониращ с функционирането на ума ни. А за да разберем как функционира обучителен процес, ще трябва да си поговорим за чиракуването.

Какво представлява чиракуването?

През средновековието производството на стоки се разраствало. Самите занаятчии вече не успявали да насмогнат, нито да разчитат на семействата си като работна ръка. Трябвало им работници, на които да разчитат. Не им било изгодно обаче да наемат хора, които да идват и да си заминават скоро след началото – нуждаели се от хора, в които да инвестират време за изграждане на умения. Именно поради тази причина било създадено чиракуването. Младежи започвали работа в някой дюкян, като подписвали договор, обвързващ ги с майстора за срок от 7 години. В края на този срок чираците трябвало да преминат през изпит или да изработят изделия, с които да докажат знанията и уменията си. А щом успешно вземели изпита, освен че ставали калфи, имали право да пътуват навсякъде, където им се предлагала работа, за да практикуват занаята си.

През онези години в епохата на Средновековието нямало много книги, така че чираците се научавали на занаят, като директно наблюдавали майсторите и им подражавали. Самият процес на обучение ставал чрез непрестанни повторения и практическа работа без да получават каквито и да е устни инструкции. Друга особеност била, че суровините за изработка на различни стоки, били скъпи и нямало предвидени специални бройки за обучения. Много често чираците директно обработвали материалите, които щели да се използват за направата на крайния продукт. Заради всичко това те трябвало да се научат да са изключително съсредоточени в работата си, за да не допускат грешки. Ако някой можел да сумира времето, прекарано от чираците, които работели направо върху крайните материали, то щяло да възлезе на повече от 10000 часа – достатъчно дълъг период от време, за да достигнат изключителни умения в дадена област. За пример можем да вземем внушителните сгради, построени в Европа през Средновековието. Всички тези шедьоври на архитектурата показват изключително майсторство, но по-забележителното в този случай е фактът, че са били построени без помощта на книги и чертежи. Това е идеален пример за постепенно натрупаните умения на много инженери и строители.

Защо давам този пример?

Далеч преди появата на говорим и писмен език на предците ни се е налагало да усвоят различни умения, за да могат успешно да ловуват и изработват оръдия на труда. Техният естествен модел за придобиване на знания е възниквал от наблюденията върху околните и подражаването на тяхното поведение, в последствие от постоянното повтаряне на тези действия. Мозъкът ни е изключително добре пригоден за такъв вид обучение. Защото всички ние знаем, че е по-лесно да наблюдаваме някого как кара колело и да последваме примера му, от колкото да четем инструкции. Дори когато става дума за придобиването на интелектуални умения като говоренето на чужд език, остава в сила фактът, че учим най-лесно чрез практика и повторение. Това е един естествен процес на обучение.

Напредваме

Щом напреднем достатъчно в овладяването на дадена област, ще започнем да практикуваме заниманията си с по-голяма лекота. Това ще развие способността ни да работим по-дълго, което ще подобри уменията ни, а това на свой ред ще направи работата ни дори още по-интересна. Ето до това ниво трябва да се стремим първоначално, като на първо място е важно да започнем с овладяването на едно-единствено умение. То ще ни послужи за основа и върху него ще градим. Погрешно е да се мисли, че ще можем да се справим с овладяването на няколко неща едновременно. Трябва да развием способността да се концентрираме и да разберем, че носенето на много дини под една мишница няма да доведе до желан резултат. Началните етапи от овладяването на дадено умение неизбежно ще включи и усещането за скука. Но вместо да избягваме неизбежната скука, трябва да я приемем и да направим така, че да се възползваме от нея. Отегчението, което вероятно ще изпитаме в началните етапи от овладяването на конкретно умение, каляват ума ни също както физическите умения. Твърде много хора вярват, че всичко в живота трябва да им носи удоволствие, което ги кара непрестанно да търсят развлечения. Болката, дискомфортът, отегчението – всички те могат да бъдат разгледани като предизвикателство от страна на ума ни. През целия ни съзнателен живот ще се сблъскваме с отегчителни ситуации и трябва да развием способността да се справяме с тях, налагайки си собствена дисциплина.

Устойчиво запаметяване

Процесът на запаметяване не би могъл да протече нормално, ако сме постоянно разсеяни и скачаме от една задача в друга.  Защото наученото би се оказало твърде незначително, за да остане вкоренено в мозъка. По-разумно би било да останем посветени в овладяването на дадено умение по 2-3 часа, през които да сме силно съсредоточени, отколкото 8 часа, в които сме разсеяни. Просто трябва да проявяваме по-непосредствено внимание към заниманията си, докато процесът се автоматизира. Непрестанните опити да реализираме дадена цел ще ни приземят и ще ви накарат дълбоко да осъзнаем недостатъците си, както и успехите, които бихме могли да пожънем с повече работа и усилия. Ако се постараем достатъчно, то напълно естествено ще навлезем в един цикъл, в който всичко в даден момент ще започне да се възвръща, и то с доста ускорени темпове. Докато усвояваме и придобиваме знания, ще можем да разнообразяваме дейностите си и да откриваме нюанси, които да развиваме в хода на работата си, така че да я направим по-интересна. С автоматизирането на отделни елементи умът ни няма да се изтощава и ще можем да работим повече, което на свой ред ще доведе до по-нататъшно усъвършенстване на таланта ни и до повече удоволствие от свършеното. Ще можем да търсим нови предизвикателства, запазвайки силно любопитство към професионалната си област. И това до достигането на момента, в който съзнанието ни ще е напълно погълнато от конкретното занимание поради навлизането в един своеобразен поток, блокиращ достъпа му до всякакви други мисли. Така ние ще се слеем с работния механизъм или предмета, който изучаваме.

Умения

Уменията не могат да се опишат с думи. Те са вградени дълбоко в нас и могат да се превърнат в скрито оръжие. Овладяването на каквото и да е умение ще ни подготви да станем истински майстори в това, което правим. Усещането, че сме постигнали тази лекота на действие и че сме се превърнали в част от нашия работен механизъм, ще предшества огромното удоволствие, което може да ни донесе това да сме майстори в дадена област.

Докато упражняваме и усъвършенстваме дадено умение, ние цялостно ще се променяме. В хода на този процес ще открием у себе си нови способности. Нещата, които предлагат непосредствена наслада постепенно ще започнат да ни изглеждат като повърхностно развлечение. Истинското удоволствие ще ни носят преодоляването на предизвикателствата, увереността в собствените ни способности, овладяването на определени умения и усещането за сила, породено от всичко това. Ще се сдобием и с търпение. Отегчението вече няма да е индикация за нуждата ни от развлечение, а по-скоро ще подсказва нуждата ни да преодоляваме нови предизвикателства.

Изглежда времето, които човек трябва да прекара в съвестна подготовка, за да постигне завидни умение, не би било по-малко от договорните взаимоотношения между чирак – майстор, като това е валидно за писатели, композитори, спортисти и професионалисти от много други сфери. Да, 7 години са наистина много часове, прекарани в подготовка, независимо от конкретния човек или област. Но всичко това ще доведе до качествени промени. Умът постепенно ще се научи да организира и подрежда огромни количества информация, като в определен етап ще е в състояние да прояви творческа самостоятелност и да борави свободно с цялото си скрито познание. Или казано с други думи – интензивната подготовка не може да не доведе до положителни резултати с течение на времето.

В заключение

В областта на изкуството и в частност това, което ни интересува нас – музиката, стиловете и вкусовете се сменят все по-бързо. Творецът трябва да е запознат с актуалните тенденции и да може да създава нови форми, които биха изпреварили времето си. Това често изисква човек да разполага не само с тясно специализирани познания за конкретната форма на изкуство, а и да е наясно с други изкуства, дори и науки, както и да е в течение на случващото се в света. Защото в дадена професионална сфера човешкия мозък се очаква да извършва и да се справя с много повече операции, отколкото когато и да било преди. Ние непрестанно боравим с различни области на познанието, пресичащи се с онези, в които сме специалисти, и целият този хаос нараства експоненциално с информацията, достъпна ни чрез технологиите. Това означава, че всички ние трябва да разполагаме с различни форми на познание и с множество умения в различни области. Защото бъдещето е в ръцете на онези, които владеят повече умения и знаят как да ги комбинират творчески… а самият процес на овладяване на въпросните творчески умения, независимо колко виртуални измерения е придобил, остава практически непроменен.

„Двата най-важни дни в живота ти са денят,

в който си се родил и денят, в който разбереш защо.“

Марк Твен