Какво означава гръмкост или loudness?

Време за четене на статията: 5 мин.

Почти всеки, който се занимава с музика е чувал за т.нар. война за гръмкост или loudness war. В тази публикация, няма да говорим за loudness war, а само за loudness/гръмкост. Ще разясним защо не е правилно да се казва сила или ниво, когато се говори за човешкото възприятие на звука. Понеже темата е много широка, ще засегнем само някои от опорните точки и ще представим варианти за софтуерни решения, които да ни помагат при вземането на решения, свързани с гръмкостта. Ще разгледаме защо регулациите свързани с препоръчителната (в някои случай и задължителна) гръмкост при разпространението и предаването на звук в различни среди се различава спрямо територията и конкретния медиум. Започваме!

Какво е гръмкост или loudness

Гръмкост е субективното възприятие за звуково налягане, което е пряко обвързано с физиологичното и психологичното състояние на възприемащия. С други думи, когато определяме нещо като шумно или тихо, ние говорим за неговата гръмкост. Възприятието е строго субективно и всеки човек го изживява по различен и уникален начин. Всеки има поне един роднина, за когото музиката винаги е много силна…

Въпреки, че гръмкостта в субективна, тя може да се измерва по LKFS/LUFS или A-weighted скалата, което са стандартизирани скали за измерване, опитващи се да компенсират измерванията като ги усредняват за средностатистическия човек. Не бива да се бъркат с ниво на звуково налягане в децибели (dBSPL) или с мерната единица децибел (dB). Продължаваме с някои важни положения на гръмкостта. Тя може да бъде измервана по няколко начина и в следващите редове ще се запознаем с тях.

True Peak

Измервана в dBTP или decibel True Peak, това е максималната върхова стойност на сигнала. При dBTP е характерна употребата на до няколко пъти оувърсемплинг, което позволява измерването на т.нар. inter sample peaks, които са възможни прекривявания на сигнала около 0 dBFS, проявявайки се най-често при D/A конвертиране и давайки резултат в чуваемо дистортиране на звука. Използвайки True Peak нивоизмерител можем да сме сигурни, че ще се визуализират всички inter sample peaks, ако има такива.

Integrated Loudness

Интегрираната гръмкост е усреднената гръмкост от началото до края на програмния материал(разбирайте трак, песен или друга завършена форма на звуково представяне) и се измерва в единица гръмкост по пълната скала – LUFS/LKFS. Много от вас са се интересували от нивата, с които работят платформите за дигитална дистрибуция на музика и ако сте търсили повече информация, най-вероятно сте стигнали до -14 LUFS/LKFS за YouTube и т.н. Е, има се предвид интегрирана гръмкост -14 LUFS. Интегрираната гръмкост представлява едно от най-точните замервания на цялостното усещане за гръмкост, понеже представя цялата продължителност на произведението, песента, творбата. За по-любопитните 1 LU се равнява на 1 dB.

Short Term Loudness

Short Term Loudness или кратковременна гръмкост е средната гръмкост замерена за подвижен период от време – 3 секунди. От кратковременната гръмкост, можем да извадим информация за гръмкостта в точно определена част на произведението.

Momentary Loudness

Momentary Loudness или моментна гръмкост е кратковременна гръмкост, но подвижния период от време, в който се прави замерването е 400 ms. При този гръмкост, повечето рязки звуци се отразяват и улавят много бързо. Например замерената стойност на моментната гръмкост на барабаните може да е много висока, но интегрираната гръмкост да е значително по-ниска като стойност. И тук идва субективизмът на възприятията. Един кратък, но шумен звук, може да не се възприеме толкова, колкото по-продължителен и по-тих звук.

Loudness Range

Loudness range или диапазон на гръмкостта е разликата между най-ниските нива на гръмкост и най-високите за период от кратко време – 3 секунди. Това е и основната разлика с динамичния диапазон – DR/Dynamic Range. Колкото по-компресиран е сигналът, толкова по-малък е диапазона на гръмкостта и обратното.

Какво значение имат всички тези възможности за измерване на гръмкост?

За да можем да вземем информирано и обосновано решение при употребата на някой динамичен процесор (каквито са компресорите и лимитърите например), ние трябва да познаваме възможните прояви на действие на тези процесори. Съответно за да можем да вземеш решение, трябва да наблюдаваме промяна. Човешкото ухо далеч не е най-усъвършенстваният и перфектен сензор за възприемане на звук. Затова модерната звукотехническа парадигма е наложила употребата на редица измервателни уреди, които да ни помагат. Но без знание, каквито и цифри да се визуализират на дисплея, няма да има значение.

Възприети стандарти за гръмкост

Гръмкостта винаги е била свързана с глашатайството. Имам предвид следното: преди години, за да се разпространят новините бързо в града и да се привлече вниманието на всички хора, глашатаите са използвали инструменти. Т.е. по-гръмкият печели. Когато става въпрос за разпространение на рекламни звукови материали, ако няма регулация ще се стигне до буквално клане. Всички ще искат да се усилват до 0 dBFS, че ако може и повече. Именно заради това, почти всички държави са възприели стандарт за гръмкост, към който трябва да се придържат всички разпространители. В Европа това е стандартът EBU R128, в Япония ARIB TR-B32, в USA ATSC A/85, в Италия AGCOM 219/09/CSP. Конкретните изисквания за всеки стандарт са изписани на сайтовете на организациите, но като насока можем да кажем, че за излъчване стандартът е -24 LKFS Integrated с толеранс до ±1/2LU.

Как да постигнем нужната гръмкост?

Дългият отговор е с правилна динамична манипулация и въздържание от прекомерно усилване. Краткият отговор е – използвайте специализиран софтуер.

Ако ви е нужна нормализация на гръмкостта за постпродукция на мултимедийно съдържание, използвайте iZotope RX Loudness Control. Това е професионален плъгин от серията RX, който има една единствена цел и тя е да пригоди материала ви спрямо избран стандарт за гръмкост. В RX Loudness Control е поместена статистическа секция, както и ефект процесори, с които параметрите на гръмкост на вашия сигнал да стигнат до желаните. Налична е и опция за експортване на .csv таблица секунда по секунда, в която да видите всички стойности на гръмкостта.

Можете да вземете безплатна 10 дневна тестова версия на RX Loudness Control от тук.

Ако пък ви е нужно подобно нещо за музикална продукция, може да проверите iZotope Ozone, за който писахме тук:

Новостите в iZotope Ozone 8 Advanced

Статията стана леко дълга, но ви благодаря че останахте до края! Надявам се сте научили нови неща и са се отворили още врати за научаване на други нови неща!