SCW Editor

Време за четене на статията: 1 мин.

SCW Editor е уеб-базиран редактор на вълнови форми с единичен цикъл (single cycle waveforms) за хардуерни и софтуерни семплери. Може да се използва за създаване на вълнови форми чрез изкривяване, смесване на вълни и други.

SCW е бил разработен и тестван под Chrome, затова и се поддържа само за него. Всяка една вълнова форма, която бива създадена, се съхранява на сървъра и може да се достъпи от други потребители. Към този момент използването на редактора е напълно безплатно. Разработчиците обаче си запазват правото в определен момент това да се промени и услугата да стане платена.

Разгледайте менютата, за да видите наличните опции за редакция или вижте демонстрация с Elektron Digitakt:

Разработчик Sheets of Sound
Тип редактор на вълнови форми с единичен цикъл
Платформа уеб-базиран / за Chrome
Цена Безплатен (към този момент)