Голям барабан с Digitone

Време за четене на статията: 2 мин.

FM синтезът често се възприема като нещо сложно и често бива пренебрегван именно поради този факт. Elektron обаче са опростили някои от сложните FM принципи при прилагането им в Digitone. С малко търпение и разбиране на този тип синтез можем да създадем доста интересни и уникални звуци, а в примера по-долу ще разгледаме как можем да създадем голям барабан (kick).

1.  В менюто [Voice] избираме само един глас за [LOCKED VOICES], тъй като звукът ще е монофоничен, a от Sound Setup менюто чрез [FUNC] + [TRIG] избираме по-ниска октава – примерно [-2].

2. От [Syn 2] избираме за [B Lev] стойноста от 50. Следва да направим няколко настройки от [Syn 1] менюто, а именно: [Algo] – 2, B ratio – 1/05, Fdbk – 25, Mix – 0, след което се връщаме на страница [Syn 2] , за да настроим обвиващите криви: B Dec – 25 и B End – 80.

3. От филтър страницата [FLTR] избираме високочестотен пропускащ тип на филтъра [HP], като въвеждаме и следните настройки за: Freq – 45, Reso – 30 и Dec – 20.

4. Избираме [AMP] менюто, за да настроим: Attack – 5, Dec – 30 и Sus – 0.

5. Като последна стъпка отиваме в [LFO]. За [Dest 1] и [Dest 2] избираме Syn Pitch, за да придадем характерна форма на височината на тона. Чрез WAV1 & 2 определяме формата, като съответно за WAV1 избираме Saw, а за WAV2 – Exp. За скорост задаваме Spd1 – 10, Spd2 – 20.  За дълбочина на нискочестотния осцилатор поставяме съответно Dep1 – 9 и Dep2 – 40. При Mult1 & Mult2 избираме 32 и за двата – това е стойността, с която умножаваме, за да повлияем на височината на тона. За Mode1 – HLF (Half cycle reset или когато нискочестотният осцилатор работи само на половината от един цикъл или половината от вълната), а за Mode2 – One (One cycle reset – нискочестотният осцилатор работи на един цикъл).

Ето и как звучи всичко описано по-горе: