Затворен фус чинел с Digitone

Време за четене на статията: 1 мин.

Синтезът на звук чрез честотна модулация може да формира разнообразни звукови палитри и най-вече може да бъде използван за създаването на реалистични звуци. В примера по-долу ще разгледаме как можем да създадем затворени фус чинели (closed hi-hats).

1.  В менюто [Voice] избираме само един глас за [LOCKED VOICES], тъй като звукът ще е монофоничен.

2. От [Syn 2] избираме за [A Lev] стойността от 75 за по-метален звук, а за [B Lev] – 120 за по-груб и стържещ. Следва да направим няколко настройки от [Syn 1] менюто, а именно: [Algo] – 1, C ratio – 2, A ratio – 0.25, B ratio – 10/1, за Harm – отрицателна стойност от 25, Fdbk – 127, Dtun – 127 и Mix (който смесва операторите В и С) – отрицателна стойност от 64.

3. От филтър страницата [FLTR] избираме високочестотен пропускащ тип на филтъра [HP], като въвеждаме и следните настройки за: Freq – 95 и Dec – 90.

4. Избираме [AMP] менюто, за да настроим: Attack – 5, Dec – 15 и Sus – 0.

5. За да раздвижим звученето може да добавим и delay като ефект.

Ето и как звучи: