Оркестров звук с Digitone

Време за четене на статията: 2 мин.

В тази статия отново ще разгледаме възможностите на Elektron Digitone за честотна модулация и създаването на оркестров звук, а защо не и бас линия:

1. В менюто [Voice] избираме два глас за [LOCKED VOICES], за [UNISON] стойността от 2 и за [UNISON SPREAD] – 64.

2. От [Syn 2] избираме за [A Lev] стойността от 65, а за [B Lev] – 70. Следва да направим няколко настройки от [Syn 1] менюто, а именно: [Algo] – 4, C ratio – 1, A ratio – 1, B ratio – 1/1, Harm – отрицателна стойност от 6, Dtun – 35, Fdbk – 30, Mix – 0. От втората страница на [Syn 1]  за C ratio offset: +0.001, A ratio offset – отрицателна стойност от 0.001, B1 ratio offset – отрицателна стойност от 0.001, B2 ratio offset: +0.001.

3. От филтър страницата [FLTR] избираме типа на филтъра да е [LP4], като въвеждаме и следните настройки за: Freq – 95, Reso – 40,  Atk – 60, Dec – 80, Sus – 80, Rel – 80. От втората страница на [FLTR] за Env –10, Base – 50 и Wdth – 55.

4. Избираме [AMP] менюто, за да настроим: Attack – 100, Dec – 50, Sus – 75, Rel – 50 и Drv – около 35. От втората страница на [AMP] за Cho – 85, Del – 40 и Rev – 85.

5. От [LFO] менюто правим следните настройки за Dest1 – Syn Harm (модулация на хармониците) и Dest2 – Syn Pitch (на височината на тона). За Wave1 и Wave2 избираме Sin (синусоида като форма за хармониците и височина на тона). За скорост от Spd1 и Spd2 залагаме стойността от 0.02, а за дълбочината, която влияе на височината на тона Dep1 и Dep2 избираме 0.1.

6. Можем лесно да преминем от сегашния оркестров звук към бас линия, ако променим октавата на по-ниска чрез  [FUNC] + [TRIG] в Sound Setup менюто.

Ето и как звучи: