Време за четене на статията: 4 мин.

Абревиатури в електронната музика

С този материал ще се опитаме да извадим наяве значението на различни абревиатури, фрази и словосъчетания, използвани в електронната музика и музикалните технологии като цяло. Може да се използва като кратък наръчник за сверяване на някои абревиатури и проверка на значения. Таблицата ще бъде допълвана регулярно и ако имате предложения за нещо, което не сме включили тук, може да ни пишете.

***ВНИМАНИЕ*** При мобилни устройства, таблицата се визуализира най-добре в landscape режим.

 

A/D АЦП, или аналогово-цифрово преобразуване
AAX Avid Audio eXtension, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid
ADR Automatic Dialogue Replacement, или автоматичен презапис на диалог
ADSR Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Decay/Sustain/Release
AES Audio Engineering Society
AES/AES-256 Advanced Encryption Standard използван от правителството на САЩ
AES/EBU Стандарт за предаване на дигитално аудио
AHDBDR Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Hold/Decay/Breakpoint/Decay/Release
AHDSR Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Hold/Decay/Sustain/Release
AR Обвиваща крива със следните параметри Attack/Release
ARP Arpeggiator, или арпеджиатор
ASIO Audio Stream Input/Output, драйвър за звукови интерфейси, разработен от Steinberg
AU Audio Unit, или формат за виртуални студийни технологии
BP Band-pass, или лентово-пропускащ (за филтър)
BPM Beats per minute, или удари в минута
BS Band-stop, или лентово-режещ (за филтър)
CC(MIDI) Continous Control, или плавен контрол, генериращ MIDI съобщение при движение на регулатор
D-sub D-subminiature connector, или многопинов конектор
D/A Digital to Analog, или цифрово-аналогово преобразуване
DADSR Обвиваща крива със следните параметри Delay/Attack/Decay/Sustain/Release
DAW Digital Audio Workstation, или дигитална звукова работна станция
dBFS Decibels relative to full scale или единици за измерванет амплитудата на сигнали в дигитални системи
dBTP Decibel true-peak, съотнася се към dBFS
DIN Идва от Deutsches Institut für Normung, тип конектор/куплунг
Dry Непроцесиран аудио сигнал
DSP Digital Signal Processing, или дигитално процесиране на сигнал
Env Envelope, или обвиваща крива
FM Frequency modulation, или честотна модулация
FW FireWire – протокол за пренос на данни.
FX Effect, или ефекти, ривърб, дилей и т.н.
Hi-Z High Impedance, или високо съпротивление – над няколко хиляди омa
High Cut Високочестотно затихване (за филтър)
HP High-pass, или високочестотен пропускащ (за филтър)
I/O Input/Output, или вход/изход
IC Integrated Circuit, или микрочип
Ktr Key Tracking, или действие предвид височината на тона.(респ. клавиш при синтезаторите)
LADSPA Linux Audio Developer’s Simple Plugin, или формат за виртуални студийни технологии, разработен за Linux
LFO Low-frequency Oscillator, или нискочестотен осцилатор (до около 20 Hz)
Lo-Z Low Impedance, или ниско съпротивление (500 или по малко ома)
Low Cut Нискочестотен режещ (филтър)
LP Low-pass, или нискочестотен пропускащ (филтър)
LPX Logic Pro X, софтуерно приложение тип DAW, разработено от Apple
LSB Least Significant Bit
LU Loudness unit или единица гръмкост. 1 LU е еквивалент на 1dB
LUFS Loudness units relative to Full Scale или единици гръмкост съотнесени по dBFS скалата за измерване амплитудата на сигнали в дигитални системи.
M/S Mid-Side, или коинцидентна стерео постановка на микрофони
MIDI Musical Instrument Digital Interface, или протокол за комуникация на музикален хардуер
MIDI Thru Порт, от който се изпраща изходен MIDI сигнал, същият като входния
MOD Modulation, или модулация
MTC Midi Time Code, или система за определяне на SMPTE време в MIDI протокола
NKS Native Kontrol Standart, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Native Instruments
OSC Open-source control, или протокол за комуникация с отворен код
OSC Oscillator, или осцилатор
PB Pitch Bend, или MIDI съобщение, с което се контролира височината на тона
PCM Pulse Code Modulation, или импулсно-кодова модулация, метод за цифрово представяне на семплирани аналогови сигнали
PGM Programm, или програма
POT Potentiometer, или потенциометър
PSU Power Supply Unit, или захранващ блок
PT Pro Tools, софтуерно приложение тип DAW, разработено от Avid
PWM Pulse Width Modulation, или широчинно-импулсна модулация (ШИМ)
RCA Идва от Radio Corporation of America, тип конектор
RMS Root-mean-square, или средноквадратично
ROM Read Only Memory – тип непрезаписваема памет, среща се в различни електронни устройства.
RTAs Real Time AudioSuite, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid
S&H Sample and Hold – временно записване на моментна стойност на семплиран аналогов сигнал.
Saw Sawtooth (Waveform), или трионообразна вълнова форма
SFX Sound Effects, или звукови ефекти
Short-term Loudness Кратковременна гръмкост. Обикновено се измерва на периоди от по 3 секунди. Дефинирана е от EBU Tech 3341.
Sine Sinusoid (waveform), или синусоидална вълнова форма
SMPTE Sony Motion Picture and Television Experts
SNR Sound to Noise Ratio, съотношение сигнал-шум
SPL Sound Pressure Level, ниво на звуково налягане
S/PDIF Sony/Phillips Digital Interface Format е цифров интерфейс за пренасяне на аудио информация
Squ Square (Waveform), или квадратна вълнова форма
SysEx System Exclusive, или тип MIDI съобщение, насочено към точно определен модел
TDM Time-division Multiplexing, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid
THD Total Harmonic Distortion, съотношение на внесените изкривявания след усилване
Tri Triangle (Waveform), или триъгълна вълнова форма
VCA Voltage-controlled Amplifier, или усилвател управляван с право напрежение
VCF Voltage-controlled Filter, или филтър управляван с право напрежение
VCO Voltage-controlled Oscillator, или генератор, управляван с право напрежение
Vel Velocity, или контрол над динамиката на MIDI ноти
VST Virtual Studio Technology, или формат за виртуални студийни технологии
Wet Процесиран аудио сигнал
XLR Тип конектор, известен още като cannon