Време за четене на статията: <1 мин.

С помощта на този калкулатор ще можете лесно да превръщате тонове в честоти. Налична е опция и за промяна на честотата на референтното Ла на първа октава. Добавена е и стойността на MIDI Note Number спрямо избраните тон и октавова група.