Шумът в музикалния бизнес

Всичко се променя. И музикалният бизнес не прави изключение. Преди е коствало месеци на музикант да запише албум, да го смеси и да го разпространи на плоча. Процесът на пресоване и тиражиране на самата плоча също […]