Симулиране на динамика с Digitakt

Време за четене на статията: 1 мин.Digitakt не разполага с клавиши и следователно не може да възпроизведе динамиката при натискането на бутон. Динамикатата е зададена по подразбиране след всеки подаден сигнал от бутоните в диапазона […]

Динамика и Note Velocity

Време за четене на статията: 4 мин.Кратко встъпително уточнение – в тази статия, говорейки за динамика, се има предвид силата, мощността, “power-a” и всяко синонимно описание на това колко “силно” ще изсвирим определена нота или […]