Симулиране на динамика с Digitakt

Време за четене на статията: 1 мин.

Digitakt не разполага с клавиши и следователно не може да възпроизведе динамиката при натискането на бутон. Динамикатата е зададена по подразбиране след всеки подаден сигнал от бутоните в диапазона от 1 до 127. Това означава, че всичко записано в Digitakt се възпроизвежда с абсолютна точност и в определени случаи би звучало доста машинално. Въпреки това можем да симулираме динамика, за да придадем едно по естествено звучене. Чинелите са добър пример за това, а по-долните редове описват кои техники да приложим:

1. Изберете свободна писта – примерно писта 6 -> [TRK] + [6].
2. Въведете семпъла (в този случай hi-hat) за всяка една от 16-те стъпки в режим GRID RECORDING.
3. Натиснате [PLAY], за да чуете последователността от 16-те стъпки. Обърнете внимание, че промяна в динамиката няма – стойностите са фиксирани за всички стъпки.
4. Превключете към LIVE RECORDING като натиснете [REC] + [PLAY].
5. Изберете страница [TRIG].
6. Докато чинелите биват възпроизвеждани в режим LIVE RECORDING, регулирайте VEL (B), за да запишете вариации за всяка една от 16-те стъпки.
7. Превключете на режим GRID RECORDING [REC], за да проверите резултатите – те вече не са фиксирани, а се различават по стойност.
8. За да добавите още разнообразие, задръжте някой от 16-те бутона, примерно бутон [2] и натиснете [RIGHT] или [LEFT], за да регулирате времето на стъпката, напр. 1/192.
9. За още по-голяма вариация можете да добавете и суингиране чрез Pattern Swing като използвате [TEMPO] и нагласите чрез (E) до около 52 – 53%.

Ето как звучи всичко изброено по-горе: