Соло барабан с Digitone

Време за четене на статията: 1 мин.

Честотна модулация е интересен източник на реалистични звуци. В примера по-долу ще разгледаме как можем да създадем соло барабан (snare drum) с Digitone.

1. В менюто [Voice] избираме само един глас за [LOCKED VOICES], тъй като звукът ще е монофоничен, a от Sound Setup менюто чрез [FUNC] + [TRIG] избираме по-ниска октава – примерно [-1] и стойността от [0] за Filter Keytrack, за да премахнем проследяването на filter cutoff към височината на тона.

2. От [Syn 2] избираме за [A Lev] стойността от 60, а за [B Lev] – 120. Следва да направим няколко настройки от [Syn 1] менюто, а именно: [Algo] – 1, C ratio – 0.25, A ratio – 0.25, B ratio – 9/12, Dtun – 120, Fdbk – 127, Mix – отрицателна стойност от 64.

3. От филтър страницата [FLTR] избираме високочестотен пропускащ тип на филтъра [HP], като въвеждаме и следните настройки за: Freq – 60, Atk – 3 и Dec – 30.

4. Избираме [AMP] менюто, за да настроим: Attack – 2, Dec – 20 и Drv – около 35.

5. За повече дълбочина може да добавим и reverb като ефект.

Ето и как звучи: